IXP Pemento de Arnoia

Información xeral

Empresas elaboradoras

Receitas

IXP Pemento de Arnoia
Documentación técnica

O pemento cultivado na Arnoia constitúe un ecotipo seleccionado desde moi antigo polos agricultores desta área xeográfica pertencente á comarca do Ribeiro. Como consecuencia da súa limitada produción e da súa escasa difusión ao longo dos anos, apenas se estendeu fóra do devandito ámbito xeográfico. A especificidade do pemento da Arnoia provén dunha conxunción de moitos factores, entre os que están o material vexetal, a terra e o microclima dos vales produtores.

É indubidable o interese xenético, social, cultural, ambiental e económico que para determinados territorios supón a recuperación, a conservación e o fomento das variedades vexetais autóctonas. Así o entenderon os horticultores da Arnoia, quen pouco ou nada poderían facer para competir fronte a outras rexións produtoras máis especializadas, a non ser a través da especificidade dun produto coma este.


Medio Natural

O ámbito xeográfico da zona de produción amparada pola indicación xeográfica protexida Pemento da Arnoia está constituído polo termo municipal da Arnoia e pola parroquia de Meréns, pertencente ao municipio de Cortegada, na comarca do Ribeiro.

Esta zona, historicamente dedicada ao cultivo do pemento, está constituída pola parte máis baixa dun conxunto de vales delimitados polos ríos Miño e Arnoia, cuxa influencia desde o punto de vista climático e edafolóxico marcan as características do produto.

As características edafoclimáticas do sector do val final do Río Arnoia, resultan especialmente adecuadas para o cultivo do pemento e explican a dilatada tradición do cultivo do pemento nesta área e as singulares características  organolépticas do  ecotipo Arnoia, que como todos os pementos –e moi especialmente, os de sabor doce- é unha planta moi esixente en canto a luminosidade e á temperatura, que é factor do ambiente que ten unha notable influencia na composición do produto.

Materias primas

+

Os pementos amparados pola indicación xeográfica protexida Pemento da Arnoia son os froitos pertencentes ao ecotipo local da especie Capsicum annuum, L.

Características do produto

+

As características do Pemento da Arnoia son as seguintes:

- Forma: cónica, acampanada
- Peso: 50-90 g por unidade
- Lonxitude do froito: 7,5 - 11 cm
- Diámetro: 5 - 7 cm
- Pel: lisa e brillante de cor verde clara
- Cata: olor intenso e sabor doce

A Arnoia

Cultivos Ribeiro, SL
Receita