IXP Pan de Cea

Información xeral

Empresas elaboradoras

Receitas

IXP Pan de Cea
Documentación técnica

O Pan de Cea elabórase segundo as técnicas ancestrais da zona, mediante un laborioso proceso artesanal e cócese en fornos de pedra granítica que son previamente quentados con leña. A obtención do produto transmítese de xeración en xeración, adaptándose á lexislación actual sen perder a súa propia e caracterizadora identidade e o seu sabor único.


Medio Natural

A área de elaboración do pan amparado pola IXP Pan de Cea é o termo municipal de San Cristovo de Cea, situado ao noroeste da provincia de Ourense.

As orixes de San Cristovo de Cea, así como a súa tradición panadeira, discorreron parellos á historia do Mosteiro Cisterciense de Santa María a Real de Oseira, monacato que nunca deixou de lado as prácticas da moenda e a panificación, provéndose dos recursos necesarios para tal fin, sendo a Vila de Cea, principalmente, a subministradora do pan, converténdose na “vila do bo pan”, paradigma e referente na provincia de Ourense e incluso en toda Galicia.

A primeira referencia histórica na que encontramos alusión ás panadeiras de Cea data do último terzo do século XIII. Nos anos posteriores produciuse o desenvolvemento da actividade panadeira na zona e a necesaria construción de fornos, o que se constata nos diversos contratos de foro de finais do século XIII que se encontran documentados.

Materias primas

+

O Pan de Cea elabórase con fariña de trigo, auga potable e sal comestible, ao que se engade para a súa fermentación masa nai que provén dunha elaboración anterior.

Características do produto

+

A forma das pezas de pan é alongada e redondeada nos seus extremos, cunha fendedura transversal no centro da súa parte superior, denominada "fenda", diferenciando a peza en dúas partes iguais curvadas e ensambladas entre si.

A codela ou codia é grosa, de anchura variable, ata nunha mesma peza, consistencia dura e ríxida e con tendencia a facer láminas. A súa cor vai desde dourado a castaño escuro. Sabor tostado.

A miga ou "miolo” ten nunha textura esponxosa, fibrosa e firme. Alveolado non moi abundante, distribuído de forma irregular e de tamaño moi variable. Cor apergaminado, recordando o gran de trigo enteiro. Sabor intenso a trigo.

Preséntase baixo dous formatos que se diferencian polo peso e as dimensións: a “peza” ou "poia" , cun peso entre 1 e 1,2 Kg, e a  “media peza” ou "molete", cun peso entre 0,5 e 0,6 Kg.

San Cristovo de Cea

Forno do Lodairo S.L.
Forno da Agustina
Forno Chao Real
Forno da Ana
Forno da Ánxeles
Forno do Calviño
Forno da María Jose
Forno da Maruja
Forno da Ermida S.L.
Forno da Pepita
Forno do Carlos
Forno da Digna
Forno da Rosa
Forno da Isabel
Forno do Eliseo
Forno As Lamelas